GDPR

GDPR - Ochrana osobních údajů 

 

Společnost Helix International s.r.o. se sídlem Písečná 451/6, Praha 8 - Troja, 182 00, IČO: 02754231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 222528, je provozovatelem webových stránek "www.vykrajujeme.cz" a e-shopu. Společnost jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí k ochraně soukromí všech návštěvníků webových stránek a také garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji registrovaných a neregistrovaných uživatelů, které zpracovává.  

Svěřená osobní data nebudou bez souhlasu  jakkoliv poskytovat třetí osobě. Svěřená osobní data nebudou použita ke komerční nabídce. Zároveň se společnost zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

Dále společnost garantuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem čn. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů po  25.5.2018.

Ujednání o zpracování osobních údajů a rozsah zpracování osobních údajů:

Uzavřeli jsme  smlouvu o koupi zboží nebo poskytování služeb. V rámci tohoto právního vztahu budeme  zpracovávat osobní údaje zákazníka za následujícími účely:

  1. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu. Uvedené údaje je povinen uvádět správně a pravdivě.
  3. Kontaktní údaje budou zpřístupněny pouze doručovatelům zboží (pošta, PPL, DPD, GLS a jiné), a to pouze v rozsahu zabezpečujícím bezproblémové doručení zboží (jméno,adresa, telefonní číslo, email). Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě.
  4. Kupní smlouva je archivována prodávajícím  v elektronické i písemné podobě po dobu neurčitou. 

Tímto se zavazujeme, že svěřená osobní data nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytována třetí osobě. Současně se zavazujeme k tomu, že na přání zákazníka vymažeme jeho osobní data ze své databáze i bez udání důvodu.